Waaljutten najaar 2017

Waaljutten najaar 2017 is verplaatst naar 30 september.
We verzamelen om 09.00 uur op de Bol. Voor grijpstokken en afvalzakken wordt gezorgd.
Na afloop drinken we gezamenlijk iets in dorpshuis Toevershof.
De ervaring heeft geleerd dat het maximaal 2 uur in beslag neemt. 
Vele handen....

NB: De vergoeding die hiervoor wordt gekregen wordt gebruikt voor het organiseren van activiteiten voor onze dorpen; Denk aan een game-avond voor de jeugd en de onlangs georganiseerde Dorpskwis